COLD & FLU BASICS

OSNOVE PREHLADE I GRIPE

Prevencija

RAZUMIJEVANJE PREVENCIJE PREHLADE I GRIPE

Budite na oprezu - virusi se lako prenose s čovjeka na čovjeka.

Neprestano dolazimo u doticaj s virusima i bakterijama. No tijekom sezone prehlade i gripe obolijevamo češće jer ne obraćamo pozornost na to kako se uzročnici bolesti šire.

Uobičajeni načini širenja virusa prehlade i gripe

Germs in air

Virusi u zraku prenose se zrakom kašljanjem ili kihanjem.

Person touching doornknob

Fizički kontakt s virusom na predmetima.

Person rubbing eyes

Dodirivanje očiju, nosa ili usta prljavim rukama.

Pomoć u borbi protiv virusa prehlade i gripe

Alcohol-based sanitizer

Često dezinficirajte ruke alkoholnim dezinficijensom ili ih perite sapunom i vodom.

Flu shot

Cijepite se protiv gripe svake godine prije početka sezone gripe. Potrebna su najmanje 2 tjedna za stvaranje imunosti. Ne postoji cjepivo protiv prehlade.