KONTAKT

Adresa


GSK d.o.o., Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15/1
10 020 Zagreb
Tel: +385 1 605 1999

Prijavite moguće nuspojave
 

O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku.

O sumnji na nuspojavu možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

• on-line aplikacije za prijavu nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr ili

• pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika lijeka dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Obrazac je potrebno poslati poštom na adresu Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb ili telefaksom (01/4884-110) ili kao dodatak e-mailom na adresu: nuspojave@halmed.hr.

Nuspojave možete prijaviti i lokalnom GlaxoSmithKline uredu na adresi: Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 15, 10000 Zagreb, Hrvatska, telefon: +385 1 605 1999.